สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมงานประจำปีและงานกาชาด อำเภอเดชอุดม ประจำปี 2557

Share

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้เข้าร่วมประจำซุ้มงานกาชาด ประจำปี 2557 อำเภอเดชอุดม ภายในงานมีการขายฉลากกาชาดเพื่อแลกของรางวัลมากมาย เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน พัดลม ฯลฯ ในช่วงเย็นมีการแสดงของนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ร่วมแสดงบนเวที ซึ่งเงินรายได้จากการขายฉลาก ทางสภากาชาดจะนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป