สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสมานฉันท์

Share

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม เพื่อความสมานฉันท์ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรถวายอาหารแด่พระสงฆ์  การวางพานพุ่มและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะครู - เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนภายในตำบล ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้