สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการบำรุงรักษาป่าชุมชน และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2558

Share

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ได้จัดโครงการบำรุงรักษาป่าชุมชน และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2558 ณ บุ่งผักแว่น ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี