สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องที่ตำบลแก้ง ประจำปี 2558

Share

     วันที่ 25 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องที่ตำบลแก้ง ประจำปี 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  วิทยากรผู้ให้ความรู้มาจากงานปกครองอำเภอเดชอุดม ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลแก้งเข้าร่วมอบรมโครงการฯ