สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษี และรับชำระภาษี

Share

     ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ และรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

    2. ภาษีป้าย ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

    3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบ และชำระภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี