สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการหัตถกรรมจากเชือกมัดฟางตำบลแก้ง ประจำปี 2559

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  จัดโครงการหัตถกรรมจากเชือกมัดฟางตำบลแก้ง ประจำปี 2559 ณ.อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559