สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

Share

     วันที่ 13 เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2559   บ้านแก้ง หมู่ 1 บ้านแก้ง หมู่ 2 บ้านแก้ง หมู่ 11 และภายในงานมีกิจกรรม สงฆ์น้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมีเกมส์เพื่อสร้างความสนุกสนานอีกมากมาย