สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Share

    

     วันที่ 3 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการอบรมหมู่บ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2560 และได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าศึกษาดูงาน ณ อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม