สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประจำปี 2560

Share

    

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสุขสายใจ แผ้วพลสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดทำโครงการฝึกอบรม "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9