สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธันวาคม.ณ บ้านไฮตาก หมู่7 ตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.

Share

  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ร่วมประชุม สัญจรท้องที่-ท้องถิ่นกับท่านรองปลัดฯ ประจำเดือน ธันวาคม.ณ บ้านไฮตาก หมู่7 ตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.