สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 50%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 25%

Total votes: 8
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Share

 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อ.เดชอุดม.